door het donker

_edited.jpg

Lijf

Wat ik me afvraag:

hoeveel vrouwen

er zouden zijn

wiens lichaam

géén stafkaart is

van alle keren

dat mannen

zich haar

toe eigenden

in woorden

of daden

05812556-962A-4479-9C5F-4DE6D551D2C5.png