top of page

In therapie

ZachtereWereld.com

Ik kan mijn ruwste wonden tonen

en zeggen wat er pijn doet


tegen wildvreemden

maar niet


tegen zij die dicht bij mij staan

want dáár

doet het pijn

ZachtereWereld.com

In therapie

Ik kan mijn ruwste wonden tonen

en zeggen wat er pijn doet


tegen wildvreemden

maar niet


tegen zij die dicht bij mij staan

want dáár

doet het pijn

ZachtereWereld.com

ZachtereWereld.com

Onderweg

bottom of page