top of page

door het donker

Held

Terwijl hij elders

rondfladderde

barstte haar woede

over ons los

Het voetstuk

waarop ik hem had geplaatst

brokkelde af

Toen hij neerkeek

op het vogeltje

met kapotte vleugels

Opgehemeld

voor wat hij niet deed

tuimelde hij zo diep

dat ik hem niet meer zag

en achterbleef

op zijn puinhoop

bottom of page