Chapter onderweg_edited.jpg

door het donker

_edited.jpg

Gut feeling

Mijn buikgevoel

dat zei

dat hij foute boel was


en mijn verstand

dat de vinger wees

naar mijn trauma


waarna ik 

de innerlijke klokkenluider

de mond snoerde


Mijn hart

versplinterde

toen mij ter ore kwam

dat mijn gevoel

gelijk had gehad