door het donker

_edited.jpg

Bom

Toen de bom

dropte

en mijn wereld daverde

bleef ik koppig

rechtop staan


Ik las dossiers

waarvan elk woord

een steek was

die stilzwijgend

mijn moederhart doorboorde

en schaamteloos

steeds dieper

mijn kern binnen drong,

littekens bloot leggend

van het meisje dat ik ooit was


Nu de rook is weggetrokken

en de wereld verder draait

lijkt er niemand

die ziet

dat ik nog steeds

verkoold en gebroken

in de restanten lig

van het onrecht

dat mijn geluk

verknalde

05812556-962A-4479-9C5F-4DE6D551D2C5.png