top of page

Wat als?

ZachtereWereld.com

Wie zou ik zijn

als ik niet dat kind was?

Wie zou ik zijn

als ik niet die klappen kreeg?


Zou mijn glimlach echt zijn

in plaats van gebeiteld

over een grimas van pijn?


Zouden mijn ogen zwijgen,

zouden ze stralen in de nacht?


Zou er verdriet zijn om te verstoppen

of zou ik iemand zijn die écht lacht?


Wie zou ik zijn als mijn wieg niet dáár stond?

Als de ooievaar mij ergens anders bracht?


Wie zou ze zijn 

als ze niet mijn kind was?

Ik maakte zoveel fouten!

Verdien ik dat ze me vergeeft?


Ook wanneer het leven 

je geen klappen geeft,

kan je zeggen

dat je hebt geleefd

ZachtereWereld.com

Wat als?

Wie zou ik zijn

als ik niet dat kind was?

Wie zou ik zijn

als ik niet die klappen kreeg?


Zou mijn glimlach echt zijn

in plaats van gebeiteld

over een grimas van pijn?


Zouden mijn ogen zwijgen,

zouden ze stralen in de nacht?


Zou er verdriet zijn om te verstoppen

of zou ik iemand zijn die écht lacht?


Wie zou ik zijn als mijn wieg niet dáár stond?

Als de ooievaar mij ergens anders bracht?


Wie zou ze zijn 

als ze niet mijn kind was?

Ik maakte zoveel fouten!

Verdien ik dat ze me vergeeft?


Ook wanneer het leven 

je geen klappen geeft,

kan je zeggen

dat je hebt geleefd

ZachtereWereld.com

ZachtereWereld.com

Onderweg

bottom of page